გოფრირებული მავთულბადე (გროხოტი)

დრაბილკის მავთულბადე ფოლადის მავთულისაგან ГОСТ 3306-88 (გროხოტი სეტკა)
უჯრის დიამეტრი * მავთულის დიამეტრი * სიგანე 1.75მ* სიგრძე4,5მ --(1 ცალი არის: 7.875კვ/მ)

5mm*5mm უჯრა *2.2mm  მავთულით

6mm*6mm უჯრა  *2.2mm  მავთულით

8mm*8mm უჯრა  *3.0mm  მავთულით

10mm*10mm უჯრა  *3.0mm  მავთულით

12mm*12mm უჯრა  *3.0mm  მავთულით

13mm*13mm უჯრა  *4.0mm  მავთულით

16mm*16mm უჯრა  *4.0mm  მავთულით

18mm*18mm უჯრა  *5.0mm  მავთულით

20mm*20mm უჯრა  *5.0mm  მავთულით

25mm*25mm უჯრა  *5.0mm  მავთულით

30mm*30mm უჯრა  *5.0mm  მავთულით

40mm*40mm უჯრა  *5.0mm  მავთულით