შ.პ.ს "გილდა" დაარსდა 2011 წ. ქ. ქუთაისი, ილ. ჭავჭავაძის 19ა. ს/კ 412680059.

 ჩვენი ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მავთულის საღობავი ბადეების, ეკლიანი მავთულის, PVC იზოლირებული მავთულისა და ბადებიის, ნაპირსამაგრი სამუშაოების გაბიონის კალათების წარმოებას.

ჩვენი ორგანიზაცია ორიენტირებულია პროდუქციის ხარისხზე.  დაცული არის ყველა პარამეტრი და ზომები.  საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე დაზგა-დანადგარებით, რაც გვაძლევს საშვალებას მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს ხარისხიანი პროდუქცია. ძირითადი მასალები შემოგვაქვს უკრაინიდან.